Go to Top

Bydlení a nájemní vztahy

Bydlení a nájemní vztahy

V nájemním bytě v současnosti bydlí asi 22 % domácností a v družstevním bytě asi 11% domácností. Nájemce je podobně jako spotřebitel chápán jako slabší smluvní strana, které je nutno poskytnout zvýšenou ochranu. Naše sdružení se tedy zaměřuje i na poskytování právního poradenství v oblasti nájemních vztahů, včetně družstevního bydlení. Informujeme Vás například o tom, co musí obsahovat nájemní smlouva, kdo je povinen hradit opravy v bytě, kdy má nájemce právo na slevu z nájemného, za jakých okolností lze provádět stavební úpravy v bytě nebo jaké právní následky má smrt nájemce.

Ať jste nájemce či pronajímatel, pokud chcete znát svá práva, čtěte tuto rubriku. Naleznete zde také řadu dalších zajímavých článků pojednávající o problematice bydlení.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace se v rámci svého projektu Bydlení zaměřilo na problematiku nájmů a další související otázky. Naším cílem je v první řadě informovat a vzdělávat nájemce (a spolu s nimi pochopitelně i podnájemníky a pronajímatele) o jejich právech a povinnostech. Druhou stěžejní činností v této oblasti je pak zajištění odborného poradenství. Specifické a poměrně široké problematice bydlení se můžeme věnovat díky dotaci, kterou nám na projekt poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

SOS – Asociace se snaží zvyšovat právní povědomí veřejnosti a poskytovat jí informace o aktuálních problémech, se kterými se jako spotřebitelé mohou setkat. To platí i pro oblast bydlení – na našich webových stránkách jsou k dispozici články týkající se této problematiky, osvětu provádíme i prostřednictvím besed a spolupracujeme i s médii. Mimo to naši odborní právní poradci připravují a pravidelně aktualizují informativní letáky a brožury, které jsou zde k dispozici ke stažení, v tištěné podobě jsou k dostání v našich osobních poradnách.