Menu

Nezařazené

Poradenský den BEZPEČNÁ ADRESA

Městská policie Brno připravuje poradenský den i za účasti SOS Asociace z.s.

Přijďte se poradit a inspirovat:

 1. 6. 2019 od 10:00 do 17:00 h na RIVIÉRU
  Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno Pisárky
  Okružní linka MHD č. 84 a 44, zastávka RIVIÉRA
  Osobní poradenství a praktické ukázky:
   Mechanické zabezpečovací systémy pro bytové i rodinné domy, byty a společné prostory. Elektronické přístupové systémy.
   Označování výrobků a význam označení pro výběr vhodného zabezpečení (RC třídy, certifikáty).
   Bezpečnostní kování, cylindrické vložky, systémy vlastního, společného, hlavního a generálního klíče.
   Zámky na kontejnery, popelnice, garážová vrata, schránky, rozvaděče, skříně, dvoukřídlé dveře, motocykly, jízdní kola, přívěs y.
   Bezpečnostní dveře, bezpečnostní a protipožární dveře, bezpečnostní fólie na skla, bezpečnostní okenice.
   Nůžkové mříže, pevné mříže, brány, ploty a zábradlí.
   Požární prevence v domácnostech a bytových domech, platné právní a technické normy.
   Práva a povinnosti nájemníků i nájemců, nájemní smlouvy, stanovení nájemného, výpovědi z nájmu atd.
   Problematika obecních bytů (běžné, sociální, startovací), povinnosti a práva žadatele, nájemníka, správce i vlastníka.
   Problematika bydlení a sousedských vztahů s osobami trpícími duševním onemocněním.
   Prezentace metod, techniky a možností zajišťování stop na místě vloupání do bytů, domů a jiných objektů – daktyloskopické
  stopy, mechanoskopické, trasologické, pachové, foto a video dokumentace atd.
   Prezentace portálu SOUSEDÉ.cz, který poskytuje on -line prostor s chytrými funkcemi, akčními nabídkami, odbornými radami,
  užitečnými tipy a novinkami ohledně bydlení.
   Prezentace služby VARUJ MĚ, která může majitele vozidel informovat o tom, že nechali na autě rozsvícená světla, otevřené
  okno nebo špatně zaparkovali. Okamžitá náprava může zabránit dalším případným škodám i pokutám.
   Kontaktní pracoviště projektu BEZPEČNÁ ADRESA – informace o získání certifikátu bezpečného bydlení pro bytové domy.
  P r o g r a m :
  10:00 – 12:00 – Přednáška v sále budovy Zámečku v areálu Riviéra.
  Základní přehled technických norem pro mechanické zabezpečovací systémy a přehled mechanických zábranných prostředků
  na českém trhu. Označování výrobků a význam označení pro výběr vhodného prostředku (RC třídy, certifikáty). Základní
  doporučení pro zabezpečení vstupů do bytových domů a společných prostor. Přehled Elektronických zabezpečovacích systémů.
  Přednášející: Ing. Ladislav Kratochvíl – Asociace zámkových a klíčových služeb ČR.
  10:00 – 17:00 – Individuální poradenství a konzultace, praktické ukázky zabezpečovacích produktů v hale dopravního hřiště
  a budovy Zámečku v areálu Riviéra.
  P

SOS – Asociace, z.s. varuje před podvodníky, kteří se vydávají za spotřebitelskou organizaci

Tisková zpráva ze dne 20. května 2019

SOS – Asociace, z.s. varuje před podvodníky, kteří navozují dojem, že spotřebitele kontaktují jménem spotřebitelské organizace za účelem řešení problémů se smlouvami o dodávkách energií.

Již několik spotřebitelů se obrátilo na naši organizaci s tím, že je telefonicky kontaktoval z neznámého čísla někdo, kdo se představil např. jako Poradenské centrum ochrany spotřebitele, Ochrana pro zákazníky či pod jiným názvem, který však vždy navozoval dojem, že se jedná o spotřebitelskou organizaci. Vzápětí spotřebitel od volajícího obdržel informaci o tom, že volající prověřuje smlouvy o energiích uzavřené na odběrném místě spotřebitele. Popř. bylo spotřebiteli sděleno, že na odběrném místě je hlášeno více dodavatelů a volající telefonuje, aby spotřebitele ochránil před poplatky za předčasné ukončení smlouvy s dodavatelem apod. Průvodním znakem těchto hovorů, kromě zaštítění názvem navozující dojem spotřebitelské organizace, je snaha volajícího sjednat si se spotřebitelem schůzku u něj doma. Podvodník tak činí zjevně za účelem uzavření smlouvy o dodávkách energií či jiné obdobné smlouvy se spotřebitelem.

SOS – Asociace, z.s. upozorňuje, že při poskytování spotřebitelského poradenství nikdy sama aktivně telefonicky neoslovuje neznámé spotřebitele a nenabízí jim své služby, už vůbec ne služby spočívající ve zlevnění jakýchkoliv dodávek energií apod. Jedná se o podvodné telefonáty, které nemají s naší organizací nic společného.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k tomu uvádí: „Drzost některých lidí opravdu přesahuje všechny meze. Poté, co se někteří podvodníci vydávali za klasické dodavatele energií či pracovníky plynáren, se nyní vydávají za organizace pomáhající spotřebitelům. Vylákat od spotřebitele podpis na smlouvu tímto způsobem je nejen protiprávní, ale také lidsky velmi ubohé. Spotřebitelům doporučujeme žádnou schůzku s podobnými podvodníky nesjednávat a hovor co nejrychleji ukončit.

SOS – Asociace, z.s. již v této věci podala trestní oznámení. Bude-li praxe těchto podvodníků pokračovat, budou podána další trestní oznámení, neboť takové jednání rozhodně nelze tolerovat.

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 607 113 703

24. 5. 2019 Jak naučit i děti nakupovat a reklamovat – základní finanční gramotnost

V pátek 24. 5. 2019 bude opět od 10 hodin v naší poradně, beseda s prezentací na téma: Jak naučit i děti nakupovat a reklamovat- základní finanční gramotnosti. Srdečně Vás zveme.

Český rozhlas Brno: Energetičtí šmejdi!

25. 4. 2019 v 10.30 vystoupila v pořadu Apetýt naše předsedkyně paní Gerta Mazalová na téma distanční smlouvy (energetičtí šmejdi a jak se bránit)

Pro klepnutí na odkaz níže si můžete pořad přehrát.

https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-7903779

Česká televize: zpoždění letů, odškodnění cestujících za zrušený spoj

12.4.2019 v 18 hodin vystoupil v České televizi ve Zpravodajství z regionů odborný právní poradce SOS Asociace, z.s., Mgr. Josef Doubek. Hovořil na téma Cestovní ruch, zpoždění letů, odškodnění cestujících a problematiku s tím spojenou. /v čase 6.02 – 6.27/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140412-udalosti-v-regionech/

Mgr. Josef Doubek

Bulletin Ženy 50+, jaro 2019

https://www.zeny50.cz/inpage/bulletiny-zeny-50/

Elektronický bulletin Ženy 50+ je tvořen převážně ženami ve věku 50+ a právě pro ženy 50+. Kromě toho, že poskytuje informační servis o spolku Ženy50, otevírá témata tomuto věku blízká.

Účast SOS – Asociace, z.s. na kulatém stolu k zákonu o hromadných žalobách

Ministerstvo spravedlnosti postoupilo v přípravě zákona o hromadných žalobách do další fáze. Po věcném záměru zákona, který byl schválen vládou v dubnu 2018, připravilo nyní ministerstvo návrh paragrafového znění tohoto zákona. Ten by měl umožnit uplatnění stejných či obdobných nároků mnoha osob vůči jednomu žalovanému, a to v jednom hromadném řízení, aniž by bylo nutno podávat desítky či stovky individuálních žalob. Měl by tak jednak trochu odlehčit soudům, zároveň by měl přispět k tomu, že v rámci hromadného řízení budou řešeny i nároky, které se jeví z hlediska jednoho poškozeného jako zcela bagatelní, nicméně ve svém součtu představují z celospolečenského hlediska škody velkého rozsahu.

Byť zákon není zaměřen výlučně na spotřebitelské spory, je zřejmé, že hromadné řízení se hodí velmi dobře právě k uplatňování práv spotřebitelů, kteří byli hromadně poškozeni konkrétním jednáním jednoho podnikatelského subjektu, např. protiprávním ustanovením ve smlouvě. Zákon by tak dle našeho názoru měl přispět ke zvýšení úrovně procesní ochrany spotřebitele, proto SOS – Asociace, z.s dlouhodobě podporuje jeho zavedení do českého právního řádu. Naše organizace byla také v rámci připomínkového řízení vyzvána k předložení svých připomínek a návrhů úprav k předkládanému návrhu paragrafového znění zákona.

Předtím, než SOS – Asociace, z.s. své připomínky sdělí ministerstvu, přijali jsme rádi pozvání Spotřebitelského fóra, z.ú., které dne 2.4. 2019 v Praze uspořádalo kulatý stůl, v jehož rámci si mohli zákonodárci, zástupci ministerstva, podnikatelské sféry a spotřebitelských organizací vyměnit svá stanoviska a názory na připravovaný zákon. SOS – Asociace, z.s. na akci zastupoval náš právník a vedoucí spotřebitelské poradny v Praze, Mgr. Tomáš Palla. Diskuse byla chvílemi docela bouřlivá, nicméně určitě velmi přínosná pro všechny zúčastněné. Lze očekávat, že paragrafové znění dozná jistě určitých změn, na druhou stranu bylo potěšující slyšet, že zákonodárce má vůli hromadné žaloby do našeho právního řádu skutečně zavést a otázka tedy není jestli, ale v jaké podobě. SOS – Asociace, z.s. bude i nadále situaci kolem příprav tohoto zákona bedlivě sledovat a podílet se na jeho připomínkování.

Redakce SOS-Asociace, z.s.

Mgr. Tomáš Palla

Omezení otvírací doby v poradně v Brně dne 4. 9. 2018

Upozorňujeme naše brněnské spotřebitele na změnu otvírací doby v úterý 4. 9. 2018. Poradna v Brně na Mečové ulici bude tento den otevřena pouze v odpoledních hodinách, a to od 13.00 do 18.00 hod.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!!!

 

Dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi k novele zákona o advokacii

„SOS – Asociace, z.s. se v těchto dnech obrátila na Mgr. Bohuslava Sobotku, předsedu vlády ČR, ve věci návrhu novely zákona o advokacii, kterou chce Ministerstvo spravedlnosti ČR řešit poskytování právního poradenství nemajetným občanům. Dle názoru naší organizace je obrovskou chybou, že ministerstvo nepočítá s poskytováním poradenství neziskovými organizacemi, jako je SOS – Asociace, z.s.. Každoročně poskytneme několik tisíc právních porad v oblasti spotřebitelského práva, a to bezplatně. Nově by tak měli činit advokáti za paušální poplatek 100,- Kč za půl hodiny, maximálně však v rozsahu 2 hodin ročně. Takovou změnu považujeme za ohrožení spotřebitelů v jejich přístupu k bezplatné právní pomoci.“

DOPIS PRO PREMIÉRA SOBOTKU

Gerta Mazalová

předsedkyně SOS-Asociace, z.s.