Menu

Články

Základní rady, jak nakupovat zboží na internetu

V dnešní době je pro většinu z nás pohodlnější nakupovat zboží přes internet, avšak často se v naší poradně setkáváme se spotřebiteli, kteří při takových nákupech bohužel naletěli podvodníkům. Abychom Vám pomohli těmto situacím předejít, přichystali jsme si pro Vás výčet několika zásad, kterými doporučujeme se při pohybu na internetu řídit, a na co si dát pozor.

 • Dávejte si pozor, na jakých stránkách nakupujete.

Prvním důležitým bodem je určitě výběr e-shopu, který pro své nákupy využijete. Vyvarujte se především zprostředkovatelským e-shopům. Je třeba být obezřetný, zda se nejedná podvodníka či o takzvanou internetovou galerii, jež zprostředkovává nákup zboží z Číny či jiných cizích zemí, přestože může na první pohled působit jako český internetový obchod.

Pokud se Vám zdá webová stránka prodejce podezřelá, raději vždy zkontrolujte minimálně několik skutečností, dle kterých se Vám povede zjistit, zda jde o seriózní stránku. Je důležité zkontrolovat především to, zda prodejce na svých stránkách uvádí zákonné údaje, jako je IČO, kontakt a adresa sídla, které lze ověřit ve veřejném rejstříku.

 • Důvěřujte, ale prověřujte.

Vždy upřednostněte nákup na prověřených stránkách, pečlivě čtěte recenze na internetových diskusích a podobně. Existuje také možnost ověřit si konkrétní internetový obchod na stránkách České obchodní inspekce (ČOI), kde naleznete seznam podvodných e-shopů. Mimo jiné také pečlivě čtěte obchodní podmínky, než při dokončování nákupu odkliknete, že s nimi souhlasíte.

 • Porovnávejte ceny s konkurencí.

Pokud jste si na e-shopu již vybrali konkrétní produkt, vždy si ověřte jeho cenu také u jiných prodejců. Může se stát, že bude produkt někde prodáván za výrazně nižší cenu, což může někdy působit nevěrohodně, v tom případě si dávejte pozor, zda nejde o podvod či plagiát.

 • Pozor na platbu kartou.

Pokud na nějaké stránce nakupujete poprvé, dejte přednost platbě na dobírku. Setkáte-li se se situací, kdy prodejce platbu na dobírku neumožňuje, nákupu se raději vyhněte. Nakupujete-li na stránce, se kterou máte již kladnou zkušenost, a rozhodnete se platit kartou, vyvarujte se ukládání platební karty na serveru pro příští nákup, mohlo by se stát, že bude později zneužita.

 • Doplňky stravy či léky přes internet nenakupujte.

K tomuto bodu není co dodat. Pro tyto produkty je bezpečnější jít do lékárny, kde Vám školený personál navíc mnohem lépe poradí s výběrem.

 • Pozor na hesla.

Rozhodnete-li se kdekoli na internetu k něčemu registrovat, buďte velmi obezřetní při volbě hesel. Hesla vymýšlejte tak, aby nemohly být Vaše účty zneužity cizími osobami.

 • Zásilku při převzetí od dopravce ihned zkontrolujte.

Jestliže je zásilka poškozena tak, že by její obsah mohl být poničen, nepřebírejte ji a s dopravcem sepište reklamační protokol a případně o tom informujte také prodejce, od nějž jste si zboží objednali.

 • Odstoupení od smlouvy.

Nejste-li se zbožím jakkoliv spokojeni, náleží Vám ze zákona právo od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží odstoupit a zboží vrátit prodejci, který je povinen Vám vrátit veškeré finanční prostředky včetně poštovného (mimo poštovného placeného při zaslání zboží zpět).

Kateřina Kotrlová,
Odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.


Reklamace přepravních služeb

Nákupy přes internet se staly hitem posledních pár let. Jejich obliba ještě více vzrostla v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, kdy nám vzhledem k zavřeným obchodům nezbývalo nic jiného než nakupovat online. Z pohledu spotřebitele jsou takové nákupy i velmi výhodné, neboť je možné vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí, a to zdarma a bez udání důvodu. Nicméně přece jen tyto nákupy mohou skrývat úskalí a tím může být např.  situace, kdy po otevření dlouho očekávaného balíčku, který jsme si objednali, zjistíme, že zboží vevnitř je rozbité, prasklé či odřené. Případně zjistíme, že je poškozená už samotná krabice. Na co mají spotřebitelé v těchto případech nárok?

Naše první rada zní – vždy důkladně zkontrolujte zásilku, kterou Vám kurýr předává. Dejte si načas, pořádně si krabici prohlédněte, zdali nejeví nějaké známky poškození. Spotřebitelům také radíme, aby se podívali i na samotné zboží, pokud je to možné. Až poté co zkontrolujete, že je zboží v pořádku, podepište převzetí zásilky.

Pokud není možné zkontrolovat zboží před kurýrem, můžete si natočit celý proces rozbalení zboží z krabice. Může Vám to následně pomoci při prokazování prodejci, že zboží Vám přišlo poškozené a určitě budete v mnohem lepší důkazní pozici.

Pokud po rozbalení zjistíte, že zboží je poškozené, vyfoťte jej a co nejdříve zašlete fotografie prodávajícímu. Z tohoto důvodu také spotřebitelům radíme, aby neodkládali rozbalení zboží a učinili tak co nejdříve (zejm. u vánočních dárků). Prodávající Vám ve většině případů zašlou zboží nové.

Pokud by se prodávající vymlouval a tvrdil by, že si věc máte vyřídit sám a reklamovat zásilku u přepravce, tak na to nemá nárok. Vy s přepravcem nejste v žádném smluvním vztahu, a proto není Vaší povinností cokoliv s nimi řešit. Současně nedoporučujeme spotřebitelům, aby v okamžiku přijetí poškozené zásilky odstupovali od smlouvy, protože by se mohlo stát, že by Vám prodávající nechtěl kvůli poškození vrátit plnou cenu.

Pokud budete zasílat někomu jinému zboží soukromě a zboží přijde poškozené, tak je důležité uplatnit reklamaci podle postupu společnosti, která Vám obstarala přepravu. Opět zde bude platit pravidlo vše zdokumentovat a pohlídat si lhůty, dokdy je nutné reklamaci uplatnit. Pokud bude Vaše reklamace zamítnuta, můžete se obrátit na dozorový orgán Český telekomunikační úřad s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Toto řízení je možné zahájit ve lhůtě do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy reklamace být vyřízena měla. Jinak právo zaniká.

Adéla Bukovská
Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.


Problémy s podomním prodejem a jeho regulace

V naší poradně se často setkáváme s dotazy a stížnostmi spotřebitelů, které se týkají právě podomního prodeje. V tomto článku se proto zaměříme na tuto problematiku, včetně nejčastějších případů.

Zakazování podomního prodeje je svěřeno obcím, které tak mohou učinit pomocí nařízení, která vydávají. Tato pravomoc je obcím udělena v § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Zákaz či povolení podomního prodeje se bude lišit obec od obce. Na příklad město Brno podomní prodej zakázalo svým nařízením č. 1/2002, které je též známé jako Tržní řád. V článku 3 odst. 4 je jasně stanoveno, že je podomní prodej zakázán.

Co se stane při porušení tohoto zákazu?

Samotný tržní řád v článku 10 pouze zmiňuje, že se porušení povinností postihuje podle zvláštních předpisů. Jedním z těchto předpisů je zákon
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který v § 4 odst. 1 stanoví, že se v takovém případě jedná o přestupek. Zároveň je také v odst. 3 stanoveno, že za takovýto přestupek je možné uložit pokutu do 100 000 Kč. Je důležité zmínit, že zákaz podomního prodeje se nevztahuje pouze na prodej zboží, ale také služeb.

I přesto, že je v mnoha obcích takovýto zákaz stanoven to neznamená, že se tohoto přestupku prodejci nedopouští. Setkáváme se také s případy, kdy se prodejci pokusí spotřebitele předem kontaktovat např. telefonicky a sjednat si schůzku. Pokud totiž spotřebitel s touto schůzkou souhlasí, nejedná se již o pokutovatelný podomní prodej, jelikož byli „pozváni“. Obvyklé jsou i případy, kdy se v telefonátu prodejce představí jménem jiné společnosti.

V případech, kdy je spotřebitel předem kontaktován, proto doporučujeme kontaktovat společnost, za kterou se telefonující představil a ujistit se, že se skutečně jedná o zaměstnance této společnosti. Obecně ovšem doporučujeme podomní prodejce k sobě nezvat, neotevírat jim dveře a nepouštět je dále, jelikož jsou smlouvy uzavřené tímto způsobem zpravidla nevýhodné, i když Vás bude prodejce přesvědčovat o opaku. V některých případech je navíc účelem těchto smluv obcházení některých práv na ochranu spotřebitele.

Co dělat v případě, že s podomním prodejcem smlouvu uzavřete?

Nejprve je nutné zmínit, že zákaz podomního prodeje nemá vliv na platnost smlouvy. Když smlouvu tímto způsobem uzavřete, je platná, i kdyby byl prodejce pokutován za porušení zákazu podomního prodeje. To ovšem neznamená, že by s takovouto smlouvou nešlo nic udělat. Spotřebitel je totiž v případech smluv uzavíraných mimo obchodní prostory chráněn § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení má spotřebitel v tomto případě právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od jejího uzavření. V některých případech, jako je např. uzavření smlouvy s dodavatelem energií, je spotřebitel chráněn i po dobu delší. V případě, že se spotřebitel rozhodne takovýmto způsobem od smlouvy odstoupit, doporučujeme tak učinit doporučeným dopisem zaslaným na sídlo společnosti, se kterou smlouvu uzavřel. Vzor takovéhoto dopisu můžete nalézt na našich internetových stránkách pod odkazem https://www.asociace-sos.cz/vzory-dopisu/.

Jakub Naiman
Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.


Stromy na kraji sousedícího pozemku

Sousedské spory patří mezi situace, kterým by se každý z nás rád vyhnul, nicméně většinu z nás řešení takové situace nejspíše někdy potká. Mezi sousedy mohou vzniknout spory kvůli různým situacím – ať už jde o nadměrný hluk, kouř, který se dostává na váš pozemek z pozemku sousedního, nebo třeba stromy, které vám stíní nebo jinak zasahují na váš pozemek. Ačkoli je vždy nejlepší se snažit zachovat se sousedem dobré vztahy a spor vyřešit domluvou, zákon na tyto situace pamatuje a stanovuje tak jaká práva a povinnosti konkrétní strana v těchto situacích má. V tomto článku se více podíváme na situace, kdy se stromy nachází v blízkosti společné hranice sousedících pozemků.

Vlastník pozemku je obecně povinen zdržet se všeho, co by způsobilo, že by jakékoli imise (jako např. kouř, hluk, stín a podobně) vnikaly v míře nepřiměřené místním poměrům na sousední pozemek. Občanský zákoník v ustanovení § 1017 upravuje situace, kdy se na sousedícím pozemku nachází zasazené stromy v blízkosti pozemku druhého.  V odstavci prvním tohoto ustanovení se můžeme dočíst, že: „Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil.“. Zákon stanovuje jako přípustnou vzdálenost pro stromy od společné hranice pozemků 1,5 metru, v případě stromů přesahujících výšku 3 metry jsou to 3 metry. V každém jednotlivém případě je ale důležité přihlédnout k místním poměrům dané oblasti. Uvedené vzdálenosti se totiž mohou měnit právě v závislosti na tom, kde se dané pozemky nachází. Situaci, kterou lze na jednom místě vyhodnotit jako nepřiměřenou, je možné považovat na jiném místě za přiměřenou a odpovídající místním zvyklostem.

Rozdílná situace ale nastává tehdy, pokud zasazené stromy plní funkci rozhrady. Jde tedy o situace, kdy například zasazené túje mají sloužit jako živý plot a oddělovat tak dva sousedící pozemky. Jak je uvedené v odstavci druhém § 1017 občanského zákoníku, na tyto situace se ustanovení odstavce prvního nepoužijí. Co se obecně týče stavby plotů na hranicích pozemků, je v určitých situacích potřebný souhlas stavebního úřadu k postavení těchto plotů. Jde o případy, kdy má být plot vyšší než 2 metry. Pokud této výšky nedosahuje, nepotřebuje vlastník pozemku k vystavení tohoto plotu žádné povolení. Obdobně to platí pro túje, které mají sloužit jako živý plot a být tak rozhradou na hranici dvou pozemků. Jelikož při zasazení nedosahují výšky 2 metrů, nevztahuje se na ně povinnost žádat o povolení. V těchto situacích tedy majitelé pozemku k zasazení takového plotu nepotřebují žádné povolení, ani se na danou situaci neuplatní míry, které jsou stanoveny v § 1017 v odstavci prvním. Stále ale platí obecný požadavek, aby stín, který tyto stromy nebo keře tvoří, byl přiměřený s ohledem k místním zvyklostem a poměrům a podstatně neomezoval obvyklé užívání pozemku.

Jak se tedy bránit v případě, že Vám stromy na sousedním pozemku překáží? Pokud jste v právu, je Vám samozřejmě přístupná cesta vyřešení sporu pomocí soudu. Jelikož jde ale o vztahy sousedské, je nejlepší se v každé situaci prvně pokusit se sousedem domluvit a zachovat si dobré vztahy i do budoucna, než celý spor zdlouhavě řešit před soudem a s Vaším sousedem se tak na dlouhou dobu rozhádat.  

Kamila Sůkopová

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Zájezd – covid jako ne/mimořádná událost

V souvislostí s pandemií onemocnění Covid-19 se na naši poradnu obracela velká spousta spotřebitelů s žádostí o rady ohledně zájezdů. Proto jsme si pro Vás připravili krátký informační článek o tom, jaká práva spotřebitelé v této oblasti mají a jaké jsou podmínky „zrušení“ zájezdu.

Zákazník ze zákona má obecně právo odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného v případě, že v místě určení cesty či pobytu nebo v jeho okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné události, které mají na zájezd podstatný vliv. V takovém případě má spotřebitel právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od ukončení závazku ze smlouvy.

Nutno zmínit, že za mimořádnou okolnost se v případě koupě zájezdu v aktuální situaci nepovažuje změna pandemické situace ve smyslu požadavků očkování, testování či následné karantény po příjezdu do dané destinace či zpět do ČR. S přihlédnutím k těmto důvodům zájezd bez stornopoplatků bohužel zrušit nejde.

Druhou možností odstoupení od smlouvy bez placení odstupného je případ zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, ke kterému také často z důvodů spojených s covidem-19 docházelo. V tomto případě může zákazník se zvýšením ceny buď souhlasit, nebo má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě určené smlouvou. Stejným způsobem lze od smlouvy o zájezdu odstoupit v případě změny podstatných náležitostí smlouvy či v případě nemožnosti splnit zvláštní požadavky zákazníka.

V druhém případě je pořadatel zájezdu povinen změnu zájezdu zákazníkovi oznámit jasně a srozumitelně, v textové podobě a bez zbytečného odkladu, tedy co nejdříve. Co se týče změny ceny, tato okolnost musí být zákazníkovi oznámena nejpozději dvacátý první den před zahájením zájezdu, jinak se k němu nepřihlíží. Pokud dojde ke snížení jakosti zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

Ustanovení o zvýšení ceny platí obdobně také pro změnu závazku za smlouvy, kdy se může jednat o změnu ubytování, termínu, apod. Při změně závazku ze smlouvy je třeba spotřebitele informovat také o dopadu změny na cenu zájezdu, lhůtě pro odstoupení, následcích nedodržení této lhůty a údaje o případném náhradním zájezdu.

Jak je to však s vydáváním voucherů místo vrácení peněz? Za účelem zmírnění dopadů pandemie byl pro zájezdy zakoupené pro určité termíny schválen tzv. Lex voucher – zákon, který cestovním kancelářím umožnil v určitých případech odložit vracení peněz za zrušené zájezdy a místo toho vydávat „vouchery“. Toto opatření platilo pouze po tzv. ochrannou dobu, jež skončila 31. srpna 2021 a spotřebitelé měli v případě nevyužití voucheru 14 dní po jejím skončení od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněz. Druhou možností vrácení byly také tzv. smluvní vouchery, jež nebyly vydány dle zmíněného zákona, a to především z důvodů, že na ně Lex voucher nedopadal.

Co se týče Lex voucheru, i po uplynutí čtrnácti dní pro odstoupení od smlouvy stále některé cestovní kanceláře zákazníkům peníze nevrátily. V tomto případě spotřebitelům doporučujeme, aby se na naše poradny rozhodně neváhali obrátit s jakoukoli prosbou o radu, a to nejen týkající se voucherů.

Kateřina Kotrlová

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Problémy s CK


https://www.novinky.cz/finance/clanek/lex-voucher-cestovni-kancelare-jeste-nezaplatily-vsem-40374876

Pokud máte problémy s CK, obraťte se na naše bezplatné poradny – speciální právní poradenství  v oblasti cestovního ruchu :
Mgr. Alena Máčová , poradna Praha, mobil :773 206 484 nebo email:  praha@asociace-sos.czPoradna Brno,Mečová 5, budova Staré radnice, tel. 542 210778, 542 210 549

Přednáška SOŠPO Prostějov

Ve čtvrtek 07. 10. 2021 proběhla na Střední odborné škole podnikání a obchodu v Prostějově přednáška pro studenty čtvrtého ročníku, a to na téma ,,Spotřebitelské právo v praxi“. Na toto téma pohovořil odborný právní poradce prostějovské poradny Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. pan Boleslav Tomšík. Obsahem přednášky byly příklady z praxe, se kterými se v poslední době na všech našich pobočkách velmi často setkáváme. Na konci celé přednášky se dokonce někteří studenti osmělili a odbornému poradci položili několik otázek ohledně problémů, které se jim samotným přihodily.

Co dělat, když zjistím, že jsem naletěl podvodníkům a koupil jsem si předražené (např.) doplňky stravy? Krok za krokem

Šmejdi v dnešní době opravdu neznají mezí ani hranic. Spotřebitelům jsou tito nekalí obchodníci schopni nabídnout takřka cokoliv za vidinou zisku. Tito nekalí obchodníci vnímají spotřebitele pouze jako prostředek ke snadnému výdělku. V našich poradnách jsme se setkávali s tzv. energo šmejdy, s těmi, co prodávali předražené hrnce a další nádobí a nyní se také často setkáváme s obchodníky, kteří prodávají předražené doplňky stravy, obvykle na internetu či přímo přes telefon.

Pojďme se tedy podívat na kroky, které můžete učinit, když naletíte podobným šmejdům.

V prvé řadě bych doporučil prevenci. Pokud možno, nenakupujte různé doplňky stravy po telefonu nebo na internetu u pochybných prodejců. A pokud se již rozhodnete nakoupit nějaký takový produkt přes internet, tak určitě přes autorizovaného prodejce. Vždy je ovšem lepší zajít osobně do nejbližší lékárny, kde vám lékárníci mile rádi pomohou a poradí, případně doporučí, který doplněk stravy by se hodil zrovna pro vás.

A nyní se dostaneme již k samotným šmejdům.

Častá praktika těchto prodejců je, že spotřebitelům zavolají, mnohdy se ani nepředstaví, a rovnou začnou nabízet své úžasné produkty za „výhodnou“ cenu. Na podobné telefonáty si dejte velký pozor. Stačí pouhá jediná otázka typu „Máte zájem o naše akční zboží?“ a pokud na takovou otázku odpovíte kladně, tak právě uzavíráte s prodejcem smlouvu.

Je důležité si pamatovat, že se jedná o smlouvu uzavřenou distančním způsobem a tam zákon spotřebitele chrání. Dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

Pokud by se jednalo o službu např.: „za 199 Kč měsíčně, vám budeme každý měsíc posílat nabídky všech zlevněných produktů ze všech e-shopů v České republice, tak zde je nutné odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy jste smlouvu uzavřeli, tudíž pravděpodobně ode dne, kdy daný telefonát proběhl.

Pokud by se jednalo o nějaké předplatné daných doplňků stravy, které by vám měly chodit každý měsíc, pak je možné odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy jste převzali první dodávku zboží.

To samé platí, pokud byla smlouva uzavřena přes internet.

Ovšem pozor na následující. Zákon, konkrétně § 1837 OZ, stanovuje, že kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Právě nemožnost odstoupení z hygienických důvodů se bude týkat doplňků stravy. Tudíž pokud jste skutečně naletěli a zboží si objednali, nezoufejte. Zboží převezměte a pokud o něj skutečně nemáte zájem, tak jej nerozbalujte a zboží zašlete zpět společně s odstoupením od smlouvy. Rozbalením se zde myslí vyjmutí doplňků stravy z hermetického uzavření. Z krabice jej samozřejmě vyjmout můžete. Při odstoupení od smlouvy po vás prodejce nemůže požadovat původní krabici.

Nepřevzetí zboží nic neřeší, smlouva je stále platná.

Někoho by snad mohlo napadnout, že když produkt nepřevezme, automaticky se tak ruší daná kupní smlouva. To ovšem není pravda. Proto je dobré vždy, i když o produkt nemáte zájem, si jej převzít a následně ho odeslat zpět k prodejce společně s odstoupením od smlouvy.

Naše Sdružení doporučuje, abyste odstoupení od smlouvy činili vždy písemně. Pokud byste vzápětí prodejci zavolali s tím, že o produkt již nemáte zájem, nemusel by na Vaši žádost brát dostatečný zřetel, zvláště pokud by se jednalo o nepoctivého prodejce, a následně by mohl tvrdit, že k žádnému odstoupení od smlouvy nedošlo.

Ještě jednou si tedy celý postup zopakujeme.

 1. Pokud naletíte šmejdům, tak nezoufejte.
 2. Zboží, které jste si objednali určitě převezměte, nenechte ho ležet na poště.
 3. Pokud jste rozhodnutí, že o zboží nemáte zájem, tak jej nerozbalujte a zašlete zpět k prodejci společně s odstoupením od smlouvy.
 4. Odstoupení od smlouvy by mělo mít písemnou formu.

Adam Vacek

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Dlouho očekávaná novela energetického zákona a její cesta Poslaneckou sněmovnou

Smlouvy uzavírané s příslibem levnějších energií jsou jedním z nejčastějších problémů, které v poradnách řešíme. Od 1. ledna 2022 však věříme, že počet takových případů se v návaznosti na přijatou novelu energetického zákona sníží.

Víceméně skoro všichni se již setkali s označením „Energošmejdi“. Jedná se o pověřené zástupce společností, kteří navštěvují nejčastěji starší lidi u nich doma a přesvědčují je o tom, že když s nimi uzavřou smlouvu o zprostředkování, vyberou jim pro ně nejvhodnějšího a nejlevnějšího dodavatele energií.

Takto přesvědčení spotřebitelé poté smlouvu společně s plnou mocí podepíšou a problém je na světě. Realita totiž vůbec neodpovídá jejich očekáváním. Nejen, že ve většině případů dodávky energií nejsou o nic moc levnější, ale jakmile spotřebitelé chtějí závazek s dodavatelem ukončit, musí čelit někdy až likvidačním smluvním pokutám.

Vláda v březnu minulého roku však přišla s návrhem novely energetického zákona, která by tyto nekalé praktiky měla nadobro vyřešit. Takto předložený návrh byl loňský rok přikázán k projednání jednotlivým organizačním výborům. Až nakonec v červenci tohoto roku Poslanecká sněmovna návrh ve třetím čtení schválila. V červenci však ještě zdaleka nebylo vyhráno, neboť návrh byl postoupen ke schválení Senátu, který jej vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy však nebyly nikterak převratné a tuto výslednou verzi s úpravami Senátu přijalo 141 ze 157 přítomných poslanců. Zákon byl poté doručen k podpisu prezidentu, který ji podepsal 27. září 2021.

Co nám tedy nového novela přináší? Nejen, že život takzvaným Energošmejdům opravdu ztíží, ale zároveň přináší větší možnost ukončení závazků ze strany spotřebitele.

Mezi nejzásadnější změny můžeme řadit to, že spotřebitel bude moci kdykoliv bez postihu vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem či odvolat udělenou plnou moc. Zanikne také problém spojený s automatickým výběrem dalších dodavatelů na základě smlouvy o zprostředkování. Plná moc udělená k uzavření smlouvy zanikne totiž automaticky do 12 měsíců ode dne jejího udělení. V praxi to tedy znamená, že zprostředkovatel za spotřebitele bude moci uzavírat smlouvy s dodavateli pouze do 12 měsíců od udělení zmocnění. Pokud by tedy spotřebiteli vybral jednoho dodavatele, se kterým uzavře smlouvu na 3 roky, nemůže Vám po ukončení tohoto závazku vybrat dalšího bez toho, aniž by si od Vás opět vyžádal plnou moc.

Další velkou změnou je povinnost zprostředkovatele Vám zaslat bezodkladně písemné vyhotovení smlouvy s dodavatelem, kterou za Vás uzavřel, a to nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření. Vy poté, když nebudete s výběrem spokojeni, můžete bez postihu do 15 dnů od zahájení dodávek smlouvu s dodavatelem sami vypovědět.

Novela také přináší povinnost dodavatelů písemně oznámit každému spotřebiteli zvýšení ceny elektřiny nebo plynu. Dodavatelé původně hrozili, že v důsledku zavedení této povinnosti, budou muset zdražovat. Předseda Senátu však toto tvrzení odmítl se slovy, že oznámení je možné zasílat i levnějšími cestami než doporučeným dopisem, a tudíž zdražování nebude nutné.

Zároveň novela významně ztíží vůbec možnost podnikání v energetice, kdy bude po zprostředkovatelích požadovat prokázání odpovídajícího vzdělání, praxe v energetice a podmínku spolehlivosti. Takto podnikat poté budou moci pouze osoby s oprávněnou licencí udělenou přímo Energetickým regulačním úřadem a tyto osoby poté budou zveřejňovány na stránkách www.eru.cz. Výslovně je zakotvena i povinnost zprostředkovatele svou činnosti provozovat poctivě a s odbornou péčí. Zprostředkovatel bude muset zohledňovat práva a oprávněné zájmy spotřebitele a bude jim muset dávat přednost před zájmy vlastními.

Od července příštího roku zároveň pravomoc pro řešení sporů o splnění povinností ze smlouvy o zprostředkování v energie připadne Energetickému regulačnímu úřadu. Spotřebitelé se tedy v těchto věcech již nebudou obracet na Českou obchodní inspekci, ale přímo na Energetický regulační úřad.

Takových změn je samozřejmě mnohem víc. Všechny změny, které novela energetického zákona přináší naleznete přehledně na stránkách Energetického regulačního úřadu zde: https://www.eru.cz/cs/-/tiskove-sdeleni-e2-80-93-zmeny-energetickeho-zakona-z-pohledu-spotrebitele . Jedná se sice o verzi návrhu, který poté Senát ještě trochu pozměnil, ale jak jsem uvedla již výše, změny nejsou pro účely tohoto shrnutí nikterak významné, a proto z něj můžete bez problémů vycházet.

V závěru pak tedy mohu jenom uvést, že jsme opravdu zvědaví, jak se novela zavede v praxi. Ale již teď můžeme s jistotou říct, že díky ní spoustě spotřebitelům spadne kámen ze srdce a jejich život o méně stresující.

(Pro velké nadšence pak celé znění novely energetického zákona zde: https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=799&ct1=5 )

Radka Špačková

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Co když podepíšu dodatek s původním dodavatelem a při tom mám vybraného nového dodavatele od aukční společnosti?

V tomto článku, jak už název napovídá, se podíváme na to, co dělat, když dojde k podpisu dodatku ke smlouvě u stávajícího dodavatele, a přitom je ve hře i nový dodavatel, o kterém víte, anebo také nevíte.

Dříve, než se Vám pokusím nastínit, jak takovou situaci řešit, je na místě, vysvětlit Vám, co to vlastně onen dodatek je. Jde o právní jednání stran, které jsou zároveň smluvními stranami závazku, kde tyto strany projeví vůli předmětný závazek nějakým způsobem změnit, ať už jde o dobu trvání závazku, vzájemná práva a povinnosti apod.

Do této situace, která není vůbec příjemná, se v zásadě dostanete pouze jedním způsobem, a to vlivem podpisu zprostředkovatelské smlouvy, tzv. aukční smlouvy či přihlášky, kterou uzavíráte s aukční společností.

Řešení tohoto problému se odvíjí především od toho, kdy je dodatek se stávajícím dodavatelem uzavřen. Je totiž rozdíl, když je dodatek uzavřen v období mezi uzavřením zprostředkovatelské smlouvy a uzavřením smlouvy s budoucím dodavatelem, nebo jestliže k podpisu dodatku dojde až po uzavření smlouvy s novým dodavatelem.

Jestliže dojde k podpisu dodatku ještě před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem, tak v podstatě po uzavření nové smlouvy stačí dodavatele co nejdříve o této skutečnosti informovat a sdělit mu datum předpokládaného ukončení stávajícího závazku, tj. datum po změně smlouvy ve formě dodatku. Tento postup je nutný, aby se předešlo případným sankcím, ať už od jednoho či od druhého dodavatele.

Ve druhém případě je ovšem situace komplikovanější, jelikož je již v nové smlouvě uvedeno datum předpokládaného zahájení dodávek a budoucí dodavatel tak s tímto datem počítá. I v tomto případě je ideální bezodkladně o skutečnosti podepsání dodatku budoucího dodavatele informovat, případně mu i sdělit datum předpokládaného ukončení závazku se stávajícím dodavatelem. Ovšem na místě je také přečíst si podmínky dodatku, nové smlouvy a obchodní podmínky obou dodavatelů.

Řešením tohoto problému je žádost budoucímu dodavateli, ve které mu oznámíte rozhodné skutečnosti, tj. že došlo k uzavření dodatku ještě předtím, než Vám byla nová smlouva doručena apod., zároveň je nutné požádat nového dodavatele, zda by byl tak ochotný a posunul by termín zahájení dodávek z původního data na datum, kdy uplyne doba, která byla v dodatku sjednána.

Jestliže nový dodavatel žádosti nevyhoví, pak nastává problém, jelikož velmi pravděpodobně dojde k porušení jedné ze smluv o dodávkách energií. Je tedy na místě vybrat si tzv. menší zlo, alespoň co se týká případných sankcí a k tomuto dodavateli se nepřipojit, jelikož od něj hrozí menší sankce.

V případě, kdy se Vám stane obdobná situace, je ideální se zastavit na jednu z našich poboček a problém řešit osobně, přičemž Vám s jeho řešení rádi pomůžeme.

Závěrem je nutno říct, jak je velmi důležité nepodepisovat dodatky a neuzavírat nové smlouvy, jestliže vím, že mám uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu, takovým jednáním se totiž spotřebitel dostává do velmi nepříjemné a nevýhodné situace. Vždy je lepší s podpisem počkat a s někým se poradit než rovnou nějakou smlouvu podepsat.

Boleslav Tomšík

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.