Menu

Články

ZAMÍTNUTÉ REKLAMACE

PŘÍBĚHY ZAMÍTNUTÝCH REKLAMACÍ

Každému z nás se to alespoň jednou stalo. A komu ještě ne, tak se nemusí bát, neboť věřím, že ho to nemine. Ano, mám na mysli situaci, kdy je Vaše reklamace zamítnuta. „Reklamace byla zamítnuta z důvodu běžného opotřebení.“ „Reklamace byla zamítnuta z důvodu nevhodného používání.“ To jsou takové univerzální věty, které prodávající využívají. Dnes se ale společně podíváme na „vtipnější“ příběhy a odůvodnění zamítnutých reklamací, se kterými jsem měla čest se v rámci práce ve Sdružení obrany spotřebitelů setkat.

Spotřebitelka Lenka B. nám napsala:

Prosím o radu ohledně reklamace sedací soupravy. Zakoupili jsme sedací soupravu v barvě hnědá ořech, což je i v kupní smlouvě a dodali nám sedací soupravu v barvě šedé. Na mou reklamaci reagovali sdělením, že jde o optický klam, kdy sedačka na umělém světle je hnědá, ale v reálu je šedá.

V tomto případě došlo k tomu, že prodávající zanedbal svou informační povinnost a neinformoval spotřebitele o tom, že sedací souprava bude mít jinou barvu na denním světle a jinou v prodejní hale, která je ozářena světlem umělým. Po sepsání výzvy prodávající toto pochybení uznal a spotřebitelce peníze vrátil. Nutno uznat, že odůvodnění zamítnuté reklamace považuji za vskutku kuriózní.

Spotřebitel Marek B. naši poradnu telefonicky kontaktoval, neboť mu byla zamítnuta reklamace brusky na sádrokartón. Tato bruska se mu rozbila po dni používání při práci se sádrokartóny. Reklamace byla zamítnuta s odůvodněním: „Bruska byla používána na sádrokartóny.“ Ano, co jiného bychom taky od brusky na sádrokartóny čekali?

Spotřebitelka Vlasta napsala:

Dobrý den, prosím o radu. Reklamovala jsem plavky, které po 14denním pobytu u moře téměř ztratily barvu. Reklamace uznána nebyla, prý jsem je používala moc často a nevhodným způsobem, tedy ve slané vodě, což se asi u plavek nesmí.  Zanedbala jsem údržbu a podobné s odpuštěním nic neříkající kecy.

S tímto odůvodněním zamítnutých reklamací se setkáváme v poradně často. Ať už se to týká plavek, či dále bot, u nichž nebývá reklamace uznána z důvodu, že je spotřebitelé nosí příliš často. Podobná situace se stala i spotřebiteli Tomášovi K., který nám napsal:

Dobrý den, v prodejně XYZ jsem si koupil kopačky za 4.500,- Kč. Po dvou zápasech se mi však roztrhly. Rozhodl jsem se boty reklamovat, avšak zůstal jsem udiven, když mi reklamace byla zamítnuta s odůvodněním: „Boty nejsou určeny ke kopaní.“ Opravdu jsem nevěděl, že s kopačkami nemohu hrát fotbal.

Obecně v takovém případě zamítnutí reklamace bývá často nutné nechat si vyhotovit znalecký posudek (který posoudí, zda se jedná o vadu materiálu či nikoliv) a s ním se pak obrátit na prodávajícího a věc reklamovat znovu.  Celé řešení reklamace se tak může protáhnout na dobu dvou až tří měsíců, proto spotřebitelům doporučujeme nakupovat u ověřených prodejců, se kterými mají dobré zkušenosti.

Častokrát se stává, že prodávající jen zkouší, co vše si může dovolit a co mu ještě projde. Pokud tedy s odůvodněním zamítnuté reklamace nesouhlasíte, nebojte se reklamaci podat znovu. Mnohokrát již stačí jen tento krok, kdy prodejce vidí, že se nenecháte odradit a druhé reklamaci vyhoví. Pokud tomu tak není, nezbývá nic jiného než se obrátit na znalce a nechat si vyhotovit již výše zmíněný znalecký posudek. Posledním krokem potom bývá využití institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které zprostředkovává Česká obchodní inspekce. O tom, ale zase v jiném článku.

 Adéla Bukovská

Odborná právní poradkyně – SOS Asociace z.s.

Sousedské vztahy – imise

Sousedské vztahy – imise

Může se stát, že vysněnou domácí pohodu znenadání naruší soused, který si nahlas pouští hudbu z nově zakoupeného sterea. On přeci jako vlastník sterea se svou věcí může libovolně nakládat, nebo ne? Aby nedocházelo k nadměrnému zásahu do práv jiných, v našem případě sousedů, stanovuje občanský zákoník jisté mantinely, kterými reguluje imise.

Co jsou to vlastně imise? Imise můžou představovat cokoliv, co vniká na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům, a co je důležité, tyto imise omezují obvyklé užívání pozemku. Nejčastěji hovoříme o hluku, kouři, prachu, stínu, otřesech, vodě či odpadu. Imise působí tedy jak na pozemku vlastníka, tak na pozemku souseda. Imise jsou v podstatě omezeny již ze zákona, proto by k nim ideálně nemělo docházet vůbec a nemělo by být třeba zásahu souseda.

Obecnou úpravu jak imisí, tak sousedského práva nalezneme v občanském zákoníku, konkrétně v ustanovení § 1013 a následujících.

Domnívám se, že nejčastěji diskutovanou imisi v sousedských sporech představuje hluk. Za imisi hluku není považován pouze hlučný provoz audiozařízení či TV, může se jednat například i o nesnesitelný psí štěkot, hlučné hádky sousedů, zpěv ve večerních hodinách, nebo o hru na hudební nástroj. Dále se k hlukovým imisím řadí i některé zemědělské nástroje jako pily nebo sekačky.  

Pokud dochází k situaci, kdy takové imise omezují obvyklé užívání pozemku, následkem soudního sporu ve většině případů bývá stanovení rozvrhu, dle kterého může být aktivita, která imisi způsobuje, vykonávána. Soused bubeník by mohl na bicí trénovat pouze v soudem určený čas. Není však možné sousedovi hru na hudební nástroj zcela zakázat. Zajímavostí je, že ochrany proti rušení hlukem se může domáhat i obec.

Typickým příkladem imisí kouře je pálení suchého listí na zahradě. Málokoho by však napadlo, že i kouř z cigaret může za určitých okolností naplňovat všechny znaky imisí. Právě cigaretové imise byly v sousedním Rakousku řešeny soudní cestou. Šlo o případ, kdy vlastník bytové jednotky, vášnivý kuřák, trávil touto aktivitou nadměrné množství času. Rodina bydlící nad ním podala na kuřáka žalobu, protože jí bylo v podstatě znemožněno v bytě větrat, aniž by se do bytu nehrnul cigaretový kouř. Stejně jako v případě s hudebníkem, i zde soud stanovil kuřákovi „rozvrh kouření“. Ani zde nebylo možné kouření zakázat úplně, a to ani přes jeho škodlivost. V případě porušení „rozvrhu kouření“ soud udělil kuřákovi povinnost zaplatit sousedům poměrně vysokou pokutu.

Poslední skupinou, které se v tomto článku budu věnovat, jsou imise v podobě stínění. Ano i na stín, nejčastěji ze stromů, může být nahlíženo jako na imisi. Musí se jednat o stromy, které jsou vysázeny v těsné blízkosti hranice sousedních pozemků. V takovém případě může být majiteli stromků uložena povinnost stromy odstranit nebo povinnost zdržet se sázení stromů. Aby však na stín mohlo být nahlíženo jako na imisi, je třeba, aby pro odstranění stromů existoval rozumný důvod. Ten může být spatřován například v obavě, že stromy vyčerpají veškerou vláhu z půdy a Vy tak nebude moct na pozemku pěstovat zeleninu. Občanský zákoník dokonce stanoví minimální vzdálenost, kterou by měl strom od vedlejšího pozemku mít. Liší se podle výšky stromu následovně: strom přesahující 3 metry má být zasazen 3 metry od společné hranice pozemků, ostatní stromy (která výšku 3 metrů nepřesahují) stačí vysadit 1,5 m od společné hranice pozemků. Z tohoto pravidla ale existuje pár výjimek, například pokud se jedná o les, sad nebo pokud stromy představuje hranici mezi pozemky.

Martina Valášková

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Zrušené lety v době koronaviru

Jistě se Vám už stala situace, kdy jste dojeli na letiště a zjistili, že Váš let byl zrušen. V dnešní době, vzhledem k šíření koronaviru a také vzhledem k přijímaným opatřením jednotlivých států proti jeho šíření, jsou mnohem častější situace, kdy jste o zrušení letu předem informováni leteckou společností nebo se rozhodnete sami let předem zrušit. Přiblížím Vám tedy Vaše práva a také jak v takových situacích postupovat.

Nařízení Evropské unie o podmínkách náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě č. 261 z roku 2004 stanovuje, na co mají cestující nárok v případě značně zpožděného nebo zrušeného letu a dále také v případě odepření nástupu na palubu letadla. Nařízení se vztahuje na všechny lety začínající, nebo končící (zde je nutnost, aby let provozovala evropská aerolinie) na území některého z členských států Evropské unie, Norska, Švýcarska a Islandu.

V případě, kdy tedy skutečně dojde ke zrušení letu, máte nárok na bezplatnou péči v podobě občerstvení, v případě nutnosti noclehu také na ubytování. Navíc Vám výše zmíněné nařízení přiznává právo na finanční odškodnění ve výši 250 až 600 eur za přesně definovaných podmínek.

Jestliže bylo zrušení letu způsobeno mimořádnou okolností, které nemůže letecká společnost zabránit a zároveň letecká společnost přijala veškerá přiměřená opatření, nemá cestující nárok na finanční kompenzaci. Jak již možná z našich článků, poradenství nebo médií víte, za mimořádnou okolnost se považuje i šíření nakažlivé nemoci (koronaviru). U zrušeného letu jehož příčinou je právě šíření koronaviru, tak nemáte nárok na finanční kompenzaci.

Evropské nařízení v případě zrušeného letu ukládá letecké společnosti povinnost nabídnout cestujícím možnost výběru mezi vrácením ceny letenky, náhradním letem při nejbližší možné příležitosti nebo náhradním letem v pozdější době dle přání a volby cestujícího. V případě vrácení ceny letenky poté nařízení hovoří o sedmi dnech, do kterých musí být cena vrácena.

Situace, která panuje kolem koronaviru, prakticky vylučuje možnost, aby si cestující vybral náhradní let při nejbližší možné příležitosti, a to například z důvodu vládních opatření v jednotlivých státech apod. V úvahu tedy připadá možnost vrácení ceny letenky nebo přesměrování letu na cestujícím vybraný a vhodný termín.

Evropské nařízení ovšem neupravuje situaci, kdy letecká společnost let nezruší a cestující se obává let uskutečnit, případně ani nemůže například z důvodu zákazu vycestování. Je tedy nutné vycházet ze smluvních podmínek jednotlivých leteckých společností a také z druhu letenky. Některé letecké společnosti nabízí cestujícím, kteří se bojí v této složité době cestovat poukazy, tyto poukazy se poté řídí smluvními podmínkami, které si letecká společnost a cestující ujednali. U poukazů je dobré hlídat si datum konce jejich platnosti, aby nedošlo k propadnutí poukazu.

Objevují se také situace, kdy Vám letecká společnost při zrušení letu z její strany rovnou nabídne poukaz a neuvede jinou možnost. V takovém případě není cestující povinen poukaz přijmout, dle evropského nařízení č. 261/2004 má totiž výše uvedené nároky, mezi které povinnost přijmout poukaz nepatří.

Čím více častější jsou i situace, kdy se letecké společnosti zdráhají vrátit cestujícím cenu letenky, evropské nařízení sice hovoří o sedmi dnech, ovšem vzhledem k současné nelehké situaci způsobené koronavirem, můžou být letecké společnosti v tíživé finanční tísni. Zde můžu na základě osobních zkušeností doporučit nadnárodní advokátní kanceláře či jim podobné subjekty, které se věnují vymáhání nároků cestujících v letecké dopravě. Krajní možností je vymáhání Vašich nároků soudní cestou.

Nezbývá než se v současné době obrnit trpělivostí a doufat, že své peníze dostanete zpět. Důležité je tedy mít při cestování letadly na paměti Vaše práva a způsoby jakými se jich dovolat. Závěrem už jen zbývá, popřát Vám šťastný a klidný let!

Boleslav Tomšík

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Na dotazy p. redaktora Drbohlava z týdeníku Květy v čísle 42/2020 odpovídala naše předsedkyně Gerta Mazalová.

Spotřebitele by mělo varovat už to, že podomní prodejci nerespektují vyhlášky měst a obcí, které podomní prodej zakazují -jejich seznamy najdete i na našich webových stránkách  www.asociace-sos.cz stejně jako informace o podomním prodeji a energošmejdech), dále naléhání, aby rychle podepsal nebo v telefonu odsouhlasil smlouvu. Prodej je sice v některých městech zakázán, ovšem jakmile si spotřebitel prodejce vpustí domů, už se jedná o návštěvu a smlouva je platná. Když už spotřebitel tuto chybu udělá, měl by prodejci sdělit, ať mu tu smlouvu nechá, že si ji v klidu prostuduje a poradí se třeba s dětmi, když odmítne, tak nic nepodepíšu.

Nejčastější se na nás obrací s nabídkami energií (elektřiny a plynu) od zprostředkovatelů, podomních prodejců, také telefonní nabídky. Nejvíce problémů se týká aukcí energií, kde se prakticky téměř vždy jedná o případy, kdy spotřebitel uzavřel buď po telefonu nebo při podomním prodeji smlouvu o aukci energií, přičemž mu byly při uzavírání smlouvy dle sdělení spotřebitelů uvedeny nepravdivé informace, tedy byl uveden záměrně v omyl. Navíc se nám množí případy předávání ihned po nezaplacení několikatisícových pokut vymahačům, často pod hlavičkou advokátních kanceláří, množí se i hrozby exekucí, což spotřebitele pochopitelně vyděsí. Přitom mnozí podepsali i několik smluv, takže pokuty jsou i v desítkách tisíc korun

Energošmejdi se zaměřují na nejvíce zranitelnou skupinu, tzn. starší, nemocné, osamělé seniory, kteří jsou naprosto bezbranní a  musí čelit převapením ve vlastní  domácnosti, kde nečekají tak silný nátlak, kterému se sami neubrání.

Bohužel i v této těžké koronavirové době se najdou i takoví podvodníci, kteří se neštítí ničeho, ani využívat těch, kteří se ocitli bez zaměstnání, matek samoživitelek a dalších, kterám nabízejí práci přes internet ( napřed samozřejmě požadují zaplacení tzv. „vratných záloh, které ale nevrátí), různé drahé a „naprosto bezpečné“ roušky, které lze objednat, platby předen už nikdy neuvídíte, stejně jako roušky.

Poslali jsme již 1.4. 2020 žádost na všechna ministerstva, hlavně na MPO ČR ( ministerstva i zdravotnictví to údajně posílala také na MPO), obě komory parlamentu ( kterou najdete, stejně jako všechny naše tiskové zprávy i  na našich webových stránkách). Bohužel jsme sice dostali odpovědi, které byli naprosto nic neříkající a neurčité, situace se údajně zlepšila a proto nelze naši žádost řešit.

V současné době se situace rozhodně nelepší, spíše naopak, proto budeme žádost opakovat , ale ve výsledek příliš nevěříme. Podnikatelské loby je velmi silné a podomní prodeje vynášejí, je to navíc velmi bezpracný a jednostraně výhodný obchod se strachem občanů.

Překvapující na tom je, že v době, kdy se i příbuzní rodin kontrolují a měli by své návštěvy omezit na nejmenší možnou míru, do rodin klidně chodí nezvaní a neznámí hosté, kteří rozhodně nemají ani testy a klidně možná roznášejí koronavir, nikomu to ale zřejmě nevadí.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, zs.s

Jak se vyhnout koupi nebezpečné hračky?

Jak se vyhnout koupi nebezpečné hračky?

Hračky patří mezi první věci, se kterými se dítě seznamuje, a proto bychom měli hledět na jejich kvalitu a bezpečnost, jež spolu ruku v ruce souvisí.  Vadná hračka totiž může spotřebiteli způsobit i nenávratné poškození zdraví. Právě bezpečnost je hlavním důvodem, proč byly legislativou Evropské unie stanoveny podmínky, za nichž mohou být hračky poskytovány na trhu.

Základní požadavky o bezpečnosti hraček a povinnosti výrobců jsou stanoveny ve směrnici Evropské parlamentu a Rady č. 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček. Podle článku 2 citované směrnice se tato použije na výrobky navržené nebo určené ke hraní dětem mladším 14 let, jako jsou např. hry, stavebnice, panenky, auta, hračky do vody, chemické hračky, odrážedla, či houpačky. Nevztahuje se však na vybavení pro dětská hřiště určená pro veřejnost, hrací automaty, též na mince, určené pro veřejnost, dětská vozidla a vozítka se spalovacími motory, parní motory pro hračky a praky a katapulty.

V České republice se inspekcí kvality a certifikací hraček zabývá Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC, a.s.). Jedná se o nezávislou společnost s celosvětovou působností, která se zabývá také např. kontrolou obuvi, textilu, potravin či zdravotnických potřeb. Na ITC, a.s. se obracejí výrobci, kteří mají zájem o odborné posouzení kvality výrobku z hlediska všech možných rizik. Po kontrole a zjištění nezávadnosti zboží je výrobci poskytnuta certifikační značka „Bezpečné hračky“, která je tak náležitým vodítkem pro konečného spotřebitele při výběru vhodné hračky, která vykazuje bezpečnost garantovanou certifikací kompetentním pracovištěm.


Obrázek 1-Zdroj: Institut pro testování a certifikaci, a.s., dostupné: http://www.itczlin.cz/cz/znacka-bezpecne-hracky

Rychlý výstražný informační systém Evropské unie o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, zkráceně RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) je systém zajišťující rychlou výměnu informací mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou komisí o opatřeních, která zabraňují nebo omezují používání a prodej nebezpečných výrobků. Za tento systém je v České republice odpovědné ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem RAPEXu je, aby byly nebezpečné výrobky co nejrychleji staženy z trhu. Databáze RAPEXu tak umožňuje seznámení s nebezpečnými výrobky, se kterými byste mohli přijít do kontaktu. Dle zmíněného systému mezi nejproblematičtější skupinu výrobků patří právě hračky pro děti. Pozitivní ale je, že počet nebezpečných výrobků v české republice za poslední roky stále klesá.

Seznam nebezpečných hraček je možné najít na stránkách ministerstva zdravotnictví, či RAPEXu. Databázi nebezpečných hraček zveřejňuje také český časopis dTest. Pokud máte pochyb o nezávadnosti hračky, můžete se obrátit na dozorový orgán Českou obchodní inspekci, která provádí pravidelné kontroly výrobků i kontroly na základě podnětů spotřebitelů. U výrobců kontroluje dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Česká obchodní inspekce na svých stránkách zveřejňuje také seznam výrobků, které stahuje z trhu.

Hračky pro děti se nedoporučuje kupovat na trzích, u menších prodejců či u čínských prodejců, protože právě čínské hračky často obsahují chemické látky, ftaláty, ostré hrany či drobné části. Naopak je vhodné hračky pořizovat u známých velkých společností, které vynakládají finanční prostředky na testování svých výrobků. Takové výrobky bývají označeny značkou „Bezpečné hračky“.

Hana Fialová

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Slovo vedoucí poradny ve Zlínském kraji paní Haliny Bílkové

Poradna v krajském městě Zlíně se nachází v prostorách Asociace NNO na adrese Třida T. Bati č.p.204 v přízemí, kancelář č.106 a už slouží svým klientům šestým rokem.

Jsme tady každé pondělí a středu od 10 – 15 hod.

Setkáváme se zde s klientelou, která se liší věkově, ale i tak největší skupinu tvoří senioři.

Nejčastěji řeší problémy se změnou dodavatele elektřiny a plynu,… častokrát vstupují do aukce, výběrových řízení s cílem ušetřit a to je pak nenechá spát a nemohou se smířit s tím, že je někdo obelhal a podvedl.

V poslední době přibývá případů nevděku ze strany dětí a rodiny a to v případě darovacích smluv a také podvodné praktiky kameníků při zhotovení hrobu. Reklamace, smlouvy o dílo a jiné případy jsou na denním pořádku.

Z mého pohledu troufám si napsat, že naše práce je velmi záslužná a potřebná. Dokázali jsme už vyřešit tisíce případů lidské bezmoci v případě nekalých praktik firem a jednotlivců.  Dostává se nám ze strany spotřebitelů poděkování a máme i zpětnou vazbu, že se podařilo případy vyřešit a dotáhnout do zdárného konce. To je pro nás největší odměna.

Pokud máte nějaký dotaz nebo dlouhodobý problém, tak se neváhejte na nás obrátit. Nezůstávejte v tom sami, přijďte si pro radu. Těší se na Vás

Halina Bílková

Tel: 775 709 056

Email:bilkova@asociace-sos.cz

Vymáhání dlužné částky pomocí platebního rozkazu

Ne všechny problémy spotřebitelů se podaří vyřešit hned napoprvé. Může nastat situace, kdy domluva s druhou stranou není možná a neexistuje ani jiný způsob, jak případ řešit. Poté již nezbývá nic jiného, než celou záležitost řešit soudní cestou. Do takového řešení se spotřebitelům ovšem příliš pouštět nechce, jelikož jsou soudní spory obvykle finančně nákladné a zpravidla dlouho trvají.

Existuje ovšem méně nákladná varianta soudního procesu, která je zpravidla také rychlejší, a to platební rozkaz, upravený v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Jedná se o rozhodnutí soudu vydané v tzv. zkráceném řízení. Žádost o vydání platebního rozkazu jde podat pouze tehdy, pokud jde o nárok na zaplacení peněžité částky. Nárok musí vyplývat přímo z tvrzení žalobce a samotná pravdivost nároku se ve zkráceném řízení nedokazuje. Jinými slovy, zkrácené soudní řízení pro vydání platebního rozkazu zabere méně času a má menší soudní poplatek (a další náklady) zejména proto, že soud rozhoduje pouze z toho, co mu předloží žalobce (např. smlouvu, ze které dluhy vyplývá), bez toho, aby tato tvrzení jakkoliv ověřoval. Z tohoto důvodu soud nemusí žalovaného k řízení vůbec předvolávat a ten o řízení tedy nemusí ani vědět do té doby, než soud o věci rozhodne. Platební rozkaz proto nelze vydat v tom případě, že není žalovaný dostatečně určen, anebo není znám jeho pobyt, a to z toho důvodu, že se doručuje do vlastních rukou žalovaného.

Pokud soud platební rozkaz vydá, uloží v něm žalovanému zaplatit peněžitou částku společně s náklady řízení, a to do patnácti dnů od doručení daného rozkazu. V tomto bodě má žalovaný ještě jednu možnost – podat proti platebnímu rozkazu odpor, na což má stejnou lhůtu patnácti dnů. Odpor se podává tehdy, když žalovaný z nějakého důvodu s platebním rozkazem nesouhlasí. Mezi důvody pro nesouhlas patří zejména výše požadované částky nebo nárok samotný. V případě, že byl odpor podán včas, soud zruší platební rozkaz v plném rozsahu a nařídí jednání. Dále se tedy postupuje, jako kdyby šlo o standartní žalobu. Může se také stát, že žalovaný nepodá ani odpor, ani do patnácti dnů částku nezaplatí. To vede k tomu, že částka může být vymáhána např. prostřednictvím exekuce.

Celou záležitost je také možné řešit prostřednictvím internetu v podobě elektronického platebního rozkazu (který je také upravený v občanském soudním řádu). Tato forma je ovšem limitována výší částky, kterou je možné požadovat, jelikož maximum je jeden milion Kč. Elektronický platební rozkaz se podává pomocí formuláře na stránkách https://epodatelna.justice.cz/ (formulář je na nich ke stažení). Stejně tak i odpor je v tomto případě možné podat elektronicky.

Pro úplnost je nutné dodat, že obě formy platebního rozkazu je možné uplatnit jen v rámci České republiky a pokud je žalovaný v zahraničí, tak není možné platební rozkaz vydat. Pro přeshraniční nároky je možné využít evropský platební rozkaz dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006.

Jakub Naiman

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Smluvní pokuta v nájemní smlouvě

Smluvní pokuta v nájemní smlouvě

Ve vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem mohou vzniknout situace, které ani jedna strana nepředpokládala. Například může dojít ke vzniku škody na majetku pronajímatele ze strany nájemce, který danou škodu nebude chtít pronajímateli uhradit. Pro tuto situaci zavedla novela č. 163/2020 Sb. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník možnost ujednat si smluvní pokutu právě mezi pronajímatelem a nájemcem. Vedle smluvní pokuty lze sjednat i jistotu (známou pod názvem „kauce“). Jistotou lze uhradit například nedoplatky na nájemném či skutečně vzniklou škodu, která pronajímateli vznikla.

Do 30. 6. 2020 ustanovení §2239 občanského zákoníku výslovně zakazovalo ujednání smluvní pokuty mezi pronajímatelem a nájemcem. Důvodem bylo, že nájemce byl, a pořád je, považován za slabší smluvní stranu, a proto požíval právní ochrany.  Možné bylo ujednat pouze výše zmíněnou kauci.  Pronajímatel tedy nemohl nájemci uložit smluvní pokutu, pokud například porušil povinnost řádně vymalovat byt před skončením nájemní smlouvy. Pokud by i přesto došlo k ujednání smluvní pokuty mezi pronajímatelem a nájemcem, do 30. 6. 2020 by se k takovému jednání vůbec nepřihlíželo a smluvní pokuta by byla považována za neplatnou.

Od 1. 7. 2020 je však situace jiná. Ust. § 2239 občanského zákoníku bylo novelizováno a to tak, že ze svého znění vypouští text, který zakazoval ujednat nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu. Tím, že nyní lze sjednat takovou smluvní pokutu, došlo k posílení právního postavení pronajímatele. Nicméně, jak jsem uvedla výše, nájemce je i nadále považován za slabší stranu nájemního vztahu, a proto mu musí být zachována právní ochrana. Jde zejména o to, že smluvní pokuta nesmí být vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Bude proto nutné posuzovat případ od případu.

Dalším omezením smluvní pokuty je, že výše smluvní pokuty a kauce nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného dle § 2254 občanského zákoníku. Uvedu příklad: Pronajímatel s nájemcem uzavře nájemní smlouvu bytu, kde měsíční nájem bude činit 15 000 Kč. Současně si sjednají jistotu a smluvní pokutu. Výši jistoty stanoví na 15 000 Kč. Jelikož smluvní pokuta a jistota nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného, maximální výše smluvní pokuty bude 30 000 Kč. Měsíční trojnásobek nájemného je celkem 45 000 Kč, od toho odečteme výši kauce (tedy 15 000 Kč) a zůstane 30 000 Kč, které může pokrýt smluvní pokuta.

Nejčastěji se lze se smluvní pokutou u nájemní smlouvy setkat například v případě, kdy nájemce nepředá pronajímateli včas byt, nebo pokud bude docházet k porušování zákazu rušení nočního klidu.

Aneta Nejedlá

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Stanovení ceny při uzavření smlouvy o dílo

Stanovení ceny při uzavření smlouvy o dílo

V běžném životě se jako spotřebitelé velmi často setkáváme s tím, že uzavíráme smlouvu o dílo, aniž bychom si to uvědomovali. Jedná se o situace, kdy si necháme opravit auto, dáme oblečení do čistírny, pozveme si domů řemeslníka, či si necháme zhotovit zboží tzv. na míru. Se smlouvou o dílo jsou však spojena různá úskalí a jedním z nich je stanovení ceny. Právě na tuto problematiku se dále zaměřuje tento článek, a pokud chcete znát svá práva a nechcete se dostat do situace, kdy budete muset řemeslníkovi platit více, než s čím jste původně počítali, rozhodně stojí za to si jej přečíst.

Smlouvu o dílo uzavírá objednatel, který může být i velmi často v postavení spotřebitele, se zhotovitelem, jehož povinností je právě zhotovit nějakou věc, opravit či upravit ji, přičemž toto souhrnně nazýváme dílem. Jakmile je dílo dokončeno a předáno objednateli, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny. Cena by měla být stanovena již při uzavření smlouvy, nicméně to je možné provést třemi způsoby. Cena může být určena odhadem, dále pak pevnou částkou či odkazem na rozpočet a třetí možností je dohodou o způsobu určení ceny.[1]

Pokud je cena určena pouze odhadem, zákon výslovně v ust. § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v účinném znění, předpokládá, že tato cena není dána jako maximální a je tedy možné její překročení. V tomto režimu je však třeba vždy posoudit, zda se jedná o podstatné navýšení ceny či nepodstatné. Pokud zhotovitel navýší cenu nepodstatně, pak zákon předpokládá souhlas objednatele a zhotovitel mu toto vůbec nemusí oznámit. Jestliže se však bude jednat o podstatné překročení ceny stanovené odhadem, pak musí tuto skutečnost zhotovitel objednateli oznámit bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny. Pokud tak neučiní, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Pokud objednatel s tímto navýšením nesouhlasí, může od smlouvy odstoupit, ale jestliže tak neučiní bez zbytečného odkladu, tedy co nejdříve to bude možné, po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. Z ustálené rozhodovací soudní praxe vyplývá, že za podstatné překročení ceny lze považovat zpravidla překročení ceny určené odhadem alespoň o 10 – 20 %. Nejvyšší soud k tomuto také již dříve stanovil, že „vedle poměru převýšení k ceně určené odhadem ovlivňují případně úvahu o tom, zda jde o podstatné překročení ceny určené odhadem či nikoli, některé další skutečnosti, jako např. povaha poskytované služby (a z ní vyplývající stupeň obtížnosti odhadu ceny při uzavření smlouvy, větší pravděpodobnost značnějšího překročení odhadem určené ceny, jež je účastníkům při uzavírání smlouvy zřejmá či naopak apod.).“[2] Byť se jedná o starší rozhodnutí, jeho závěry jsou stále aplikovatelné. Vždy je tedy třeba posoudit poměr překročení ceny v závislosti na povaze poskytnuté služby. Zhotovitel by měl být tedy při provádění díla obezřetný a v případě potřeby většího navýšení ceny by měl toto oznámit, v opačném případě by si objednatel měl být vědom toho, že rozdíl v ceně nemusí platit.

Zajímavé je, že pokud by došlo k omezení rozsahu díla, tzn. že se strany domluví, že bude provedeno méně prací, než bylo zamýšleno, a zároveň si nesjednají, jaké důsledky toto bude mít pro výši ceny, objednatel pak nemusí platit celou výši původně ujednané ceny, ale cenu nižší. Konkrétně se cena posoudí podle rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Pokud se budeme zabývat druhým režimem, kdy je cena určena pevnou částkou či odkazem na rozpočet, kterým se v tomto případě myslí rozpočet úplný a závazný, z právního hlediska je situace mnohem jednodušší. Dle § 2620 občanského zákoníku obecně platí, že není možné žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výslovně pak zákon stanovuje v ust. § 2621, že i v případě, kdy bude třeba provést tzv. více práce, tedy že k dokončení díla bude třeba provést více prací a tím pádem si dílo vyžádá zvýšené náklady, není zhotovitel oprávněn požadovat zvýšení ceny. Ke zvýšení ceny by v tomto případě mohlo dojít pouze, pokud se na tom obě strany výslovně domluví, příp. by jedna strana musela podat návrh k soudu, který by následně cenu změnil dle spravedlivého uvážení.

Strany však mohou cenu určit také rozpočtem, o kterém výslovně stanoví, že se jedná o rozpočet nezávazný, příp. že se nezaručuje jeho úplnost. V takovém případě pak hovoříme o rozpočtu s výhradou. V takové situaci obecně může zhotovitel požadovat navýšení ceny, pokud je k dokončení díla potřeba provést více činností či se zvýší cena nákladů na provedení díla dle § 2622 občanského zákoníku. I zde platí, stejně jako u prvního režimu určení ceny, že zhotovitel musí potřebné navýšení ceny oznámit objednateli. Pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu, zaniká oprávnění zhotovitele uplatnit právo na zvýšení ceny. Dle komentáře k danému ustanovení, „toto chrání objednatele před snahou zhotovitele vynutit si pokračování prací tím, že objednateli sdělí nezbytnost zvýšení ceny až v době, kdy již jsou vynaložené náklady tak vysoké, že je pro objednatele odstoupení od smlouvy nevýhodné.“[3] Dle zmíněného ustanovení totiž může objednatel od smlouvy odstoupit, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu, avšak při odstoupení od smlouvy musí objednatel uhradit část ceny za již provedené práce, ze kterých měl prospěch.

Třetí možností stanovení ceny je uzavření dohody o způsobu určení ceny, které mohou být různé, avšak vždy je potřeba, aby z této dohody bylo jednoznačné, jakou konkrétní částku bude objednatel následně povinen zaplatit. Různé způsoby by měly odpovídat povaze díla, je tedy možné např. dohodnout, že práce budou oceněny hodinovou sazbou či další způsoby dle vůle stran, jelikož v soukromém právu lze téměř vše modifikovat dohodou.[4]

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je vždy třeba dát pozor na to, jak je cena stanovena při uzavření smlouvy. Často se potom stává, že podnikatelé původně smluvenou cenu nepřiměřeně navyšují, avšak po přečtení tohoto článku, bude jistě každý spotřebitel vědět, v jakých mezích má na toto podnikatel právo a kdy již je jeho jednání neoprávněné a je na místě se bránit.

Hana Ševčíková

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z. s.


[1] ŠTENGLOVÁ,I. Smlouva o dílo. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 53, ISBN 978-80-7400-717-0.

[2] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. 1. 1969, sp. zn. 5 Cz 12/68, [R 3/1970 civ.]. In: Beck-online [online právní informační systém]. Praha: C. H. Beck [vid. 28. 9. 2020].

[3] VÍTOVÁ, B. Komentář k § 2622. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s.ISBN 978-80-7400-287-8.

[4] ŠTENGLOVÁ,I., op. cit., s. 58.

Slovo vedoucí poraden v Jihomoravském kraji Mgr. Marie Turkové

Osobní poradna SOS – Asociace ve Vyškově stále pomáhá

Osobní poradna SOS – Asociace ve Vyškově je jedním z mnoha kontaktních míst Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace z.s. s hlavním posláním zajišťovat bezplatné spotřebitelské poradenství spoluobčanům. Vyškovská pobočka byla otevřena již v roce 2012 v prostorách Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Ročně sem za radou přijde více než 300 spotřebitelů a každému se zde dostane základního právního poradenství v oblasti spotřebitelského práva, a to bezplatně. Mezi nejčastější problémy, které poradna pomáhá řešit, patří změny dodavatelů energií a s tím související odstupování od těchto nevýhodných smluv.  Tyto problémy u nás přetrvávají, ačkoliv je městskou vyhláškou podomní prodej na území města zakázán. Mezi další oblasti, které pomáháme řešit, patří reklamace spotřebního zboží, včetně reklamací zboží zakoupeného přes Internet. Naše poradna kromě osobního poradenství poskytuje i rady po telefonu, případně e-mailu. Tato forma pomoci je pak využívána především ze strany obyvatelů přilehlých obcí.

I přes neustále se zvyšující právní povědomí našich spoluobčanů/spotřebitelů je zřejmé, že poradna ve Vyškově tu má stále své místo.

Mgr. Marie Turková

Vedoucí poraden SOS-Asociace, z.s. v JMK