Go to Top

Finance a exekuce

Spotřebitelský úvěr na dovolenou?

Předtím, než si odpovíme na tuto otázku, tak si definujme, co to spotřebitelský úvěr je. Definici nalezneme v zákoně o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb, kde je stanoveno, že je to odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli. Zákon nabyl účinnosti v prosinci 2016 a přinesl v oblasti spotřebitelského úvěru několik novinek. Mezi ně například patří změny v oblasti předčasného splacení úvěru, nebo to, že se zákon již vztahuje Read More

PROBĚHLO CELOREPUBLIKOVÉ ŠKOLENÍ PORADCŮ SOS-A, z.s.

V sobotu 25. 3. 2017 proběhlo v Brně celorepublikové školení všech našich poradců, které bylo zaměřeno na téma nového zákona o spotřebitelském úvěru. V závěru školení proběhl blok, kdy naši garanti Mgr. Tomáš Palla a Mgr. Karel Carbol odpovídali na dotazy z praxe poradců SOS-A, z.s.

Co přinese spotřebitelům nový zákon o spotřebitelském úvěru? (Telegrafický výčet nejdůležitějších změn)

Co přinese spotřebitelům nový zákon o spotřebitelském úvěru? (Telegrafický výčet nejdůležitějších změn) Nový zákon o spotřebitelském úvěru byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 257/2016 Sb. a nabude účinnosti od 1. 12. 2016. Zákon sám o sobě je oproti „starému“ zákonu o spotřebitelském úvěru (tedy zákonu č 145/2010 Sb.) velmi obsáhlý. Vychází z požadavků evropských směrnic a přináší řadu novinek posilujících ochranu spotřebitele v ČR. Cílem tohoto článku není podat Read More

Elektronická evidence tržeb

O elektronické evidenci tržeb (EET) koluje nyní v naší společnosti mnoho fám. Jelikož první etapa elektronické evidence tržeb má být spuštěna již od 1. prosince 2016, pojďme si tedy EET přiblížit. První etapa (od 1.12. 2016) se bude týkat ubytovacích a stravovacích služeb. Od března roku 2017 se připojí maloobchody a velkoobchody. V březnu roku 2018 by se už elektronická evidence měla týkat téměř všech, jelikož se připojí podnikatelé provozující všechny ostatní Read More

Jaké změny přinese zákon o spotřebitelském úvěru?

            V prosinci vejde v účinnost zákon o spotřebitelském úvěru, který přináší celou řadu změn v poskytování spotřebitelských  úvěrů. Zákon podmínky pro poskytování těchto úvěrů zpřísňuje, a proto se nejspíše sníží množství nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Dohled nad poskytováním všech půjček bude držet Česká národní banka, která také bude udělovat povolení k poskytování půjček. Toto je změna oproti staré úpravě, kde nad některými institucemi dohlížela Česká obchodní inspekce.             V současné době nemusí poskytovatelé úvěrů Read More

ČRo Olomouc a SOS: Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Poslouchejte s námi hosty ČR Olomouc , vedoucí poraden Olomouckého kraje Mgr. Kláru Tesaříkovou a odborného právního poradce Jana Hejtmánka z naší poradny v Šumperku, kteří hovoří na téma: Co nám přinese novela zákona o spotřebitelském úvěru. Redakce SOS – Asociace, z.s.

Český rozhlas 2: Finanční problémy

Poslechněte si rozhovor v pořadu Kontakt Dvojky s naší předsedkyní Gertou Mazalovou a odborný právním poradcem Janem Hejtmánkem, tentokrát na témata: Finanční problémy. Redakce SOS – Asociace

2. díl seriálu o pojištění – “Druhy pojištění podle občanského zákoníku”

V minulém díle našeho pojišťovacího seriálu jsme rozebírali, co vlastně pojištění je a kdo jsou jednotlivé strany pojistné smlouvy. Zmínili jsme pojmy jako pojistné, pojistná událost a pojistné plnění. V rámci praktických příkladů a úvodu jsme zmínili i termíny jako pojištění domácnosti nebo povinné ručení. Co by ale měl spotřebitel vědět, je, že pojem jako je „pojištění domácnosti“ nebo „cestovní pojištění“ v občanském zákoníku nenalezneme. A i když například „životní pojištění“ vyloženě nalezneme, Read More