Go to Top

Environmentální povědomí

Nové možnosti obrany proti developerským projektům

Od prvního dubna nabyla účinnosti novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen jako „zákon EIA“). Cílem novelizace bylo sladění české právní úpravy s úpravou Evropské unie, což by České republice mělo umožnit  nárokovat si finanční prostředky EU až ve výši 40 miliard korun. Uvedená novela byla terčem velké kritiky, protože poskytuje veřejnosti nové možnosti zapojení se do procesů schvalujících velké developerské projekty. Nejedná se přitom o Read More

Bezhotovostní výkup kovů

Od prvního března nastala zásadní změna ve výkupu kovů, kdy již není možné, aby byl výkup prováděn v hotovosti, jak tomu bylo doposud.  Změnu v oblasti způsobu platby za vykoupené kovy přinesla novelizace vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která jasně stanovuje zákaz výkupu kovů od fyzických osob v hotovosti. Zavedení bezhotovostní platby při výkupech kovů by mělo zajistit lepší kontrolovatelnost těchto výkupů a přispět tak ke snížení kriminality v oblasti Read More

Poplatek za komunální odpad

Vlastníte byt nebo rodinný dům, v němž nemá nikdo trvalý pobyt, a dosud jste neplatili poplatek za komunální odpad? Pak byste měli číst dále. Již více než rok je účinná novela zákona o místních poplatcích, která v § 10b stanovuje povinnost vlastníka nemovitosti zaplatit poplatek za komunální odpad v nemovitosti, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Příkladem Read More

Právo na informace o životním prostředí

Právo na informace patří mezi základní politická práva. Právo na informace o životním prostředí garantuje Listina základních práv a svobod v článku 35 odst. 2. Konkrétní podmínky a pravidla stanovuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Kdo může podat žádost Žadatelem o informace může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí prokazovat právní zájem a žádost nemusí nijak odůvodnit. Kdo Read More

DOTAZ: Kácení stromu na vlastním pozemku

Dobrý den, je pravda, že potřebuji povolení, pokud si chci pokácet strom na vlastním pozemku? Matyáš Tancoš   Vážený pane Tancoši, omezení kácení dřevin upravuje vyhláška Ministerstva životního prostředí o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Situace, ve kterých není povolení potřeba, stanovuje § 3 vyhlášky. Ve vašem případě povolení nepotřebujete, pokud se strom nachází na Vaší zahradě, tedy na pozemku u Vašeho bytového nebo rodinného domu, který je stavebně Read More

DOTAZ: Pálení listí

Dobrý den, zajímalo by mne jestli můžu pálit listí a další odpad ze zahrady kdykoliv potřebuji, anebo je to nějakým způsobem omezeno v zákoně a je určeno, kdy se může a kdy ne. Jaromír Stávek   Vážený pane Stávku, podle § 16 odst. 4  zákona o ochraně ovzduší lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Zákon dále v odst. 5 umožňuje obcím vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého Read More